Het EPC – Certificaat

Het EPC-Certificaat

De EPC-certificering van uw woning of appartement

Het EPC-certificaat bepaalt het energieverbruik van een gebouw wanneer het op een normale manier gebruik wordt. De woning krijgt een label dat wordt vertaald in een score van A (beste score) tot G (slechtste score). Op basis van het resultaat van de EPC-keuring kunnen toekomstige kopers of huurders energieprestaties van verschillende gebouwen vergelijken.

Wat is het EPC certificaat?

Het energieprestatiecertificaat van gebouwen, het zogenaamde EPC certificaat, geeft uw woning een verbruikslabel.

Bij de berekening van dit label, variërend van A voor de beste score tot G voor de slechtste score, wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

 • gebouwschil : de isolatie van muren en vloeren, dakbedekking, ramen en beglazing hebben een belangrijk aandeel in de berekening van het EPC certificaat.
 • energie-installaties : verwarmings- en warmwatersysteem, zonnecollector, ventilatiesysteem. Ook de gegevens van deze elementen zullen de score beïnvloeden.

Afhankelijk van het resultaat van de EPC certificering worden potentiële kopers en huurders gewaarschuwd en kunnen ze vastgoed vergelijken. Dit zet de eigenaars ertoe aan hun appartement te renoveren om zo een groter aantal potentiële kopers of huurders aan te trekken.

In welke gevallen is het verplicht?

De eigenaar moet het certificaat van zijn goed in handen hebben alvorens het te koop of te huur aan te bieden, en zelfs alvorens de advertentie te publiceren. Voortaan moet het resultaat van de EPC keuring, op straffe van een eventuele boete, verplicht vermeld worden in de advertentie.

Deze energieprestatiekeuring van gebouwen heeft betrekking op zowel eengezinswoningen als appartementen. Voor kantoren geldt een andere wetgeving.

Samenvatting van de wetgeving:

Het EPC certificaat heeft betrekking op woonhuizen en -appartementen.

Het is verplicht in de 3 gewesten van België: in Wallonië sinds juni 2011, in Brussel sinds mei 2011, in Vlaanderen sinds november 2008.

De EPC certificering van uw pand moet uitgevoerd zijn voordat enige advertentie wordt gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de bevoegde websites van de gewesten:

Op EPC certificaten met een slechte score (bijvoorbeeld G) staan momenteel geen sancties.

Hoe lang is het verslag geldig?

Het EPC certificaat is 10 jaar geldig.

Het moet dus niet opnieuw worden opgemaakt als u een pand verkoopt terwijl het certificaat nog geldig is.

Als het pand echter gerenoveerd werd en die renovatie betrekking heeft op een van de delen die onder de berekeningsmethode vallen, zal de energieprestatiecertificaat moeten worden bijgewerkt voordat het pand opnieuw te koop of te huur wordt aangeboden.

Hoe komt u tot een beter resultaat?

Alle keurders moeten verplicht voldoen aan het volgende principe: zonder bewijs of visuele inspectie wordt het als onbestaand beschouwd. De keurder zal de muur niet openbreken om het isolatiemateriaal te bekijken, maar de factuur van de werken dient als bewijs.

Velen onder u voeren de werken zelf uit. Bewaar dus goed de aankoopfactuur van het materiaal en neem foto’s tijdens de werken.

Het is immers zeer belangrijk om de volgende elementen voor te leggen:

 • Facturen voor werken en/of foto’s gemaakt tijdens de uitvoering ervan.
 • Facturen voor de renovatiematerialen die gebruikt werden
 • Technisch gegevensblad van elementen zoals de verwarmingsketel, ventilatie, zonnecollector, …
 • Bouwplannen van het appartement of de woning
 • Bouwverslag

Deze elementen zijn belangrijk en leiden vaak tot een beter resultaat op uw energieprestatiecertificaat. Als geen rekening wordt gehouden met deze elementen, zal de software op basis van het bouwjaar een standaardwaarde bepalen.

Bij de verkoop van uw pand zult u deze informatie in ieder geval aan de koper moeten bezorgen. Het betreft hier het PID (postinterventiedossier).

Hoeveel kost een EPC certificaat?

De erkenning van de keurder en de berekeningswijze verschillen van gewest tot gewest (Brussel, Wallonië, Vlaanderen). Daarom verschillen ook de prijzen.

Ons team van keurders biedt u een duidelijke prijs aan zonder verrassingen, los van het gewest waarin het pand gelegen is.

Een aantal voorbeelden van prijzen voor het EPC certificaat per gewest

Prijs van het EPC Certificaat Prijs BTW Incl.
Vlaanderen:
2-gevelwoning
258 €
Brussel: Woning
100 m²
205 €
Wallonië: Woning 3 kamers 268 €
Al onze prijzen voor EPC-certificaten Volledige prijslijst EPC-certificaat

Maak het u gemakkelijk en gebruik de online offertetool of vind de gedetailleerde tarieven per gewest via de menu’s bovenaan deze pagina.

In onze prijzen is het volgende inbegrepen:

 • verplaatsing van de erkende keurder
 • meting en controle van de installaties
 • codering in het programma
 • verzending van het ondertekende EPC certificaat
 • btw

U hebt dus niets anders nodig. Alles is inbegrepen.

Zoals u in de vorige paragrafen hebt vastgesteld, kan een energieprestatiecertificaat niet worden opgesteld van op kantoor. Het bezoek van de keurder ter plaatse is immers verplicht. Bedrijven die u voorstellen om het energieprestatiecertificaat van gebouwen op te stellen op basis van bouwplannen, wagen zich aan illegale praktijken.

Waarom kiezen voor CertiK?

De regelgeving inzake de energieprestaties van gebouwen, de zogenaamde EPC, is verschillend in de 3 gewesten van België.

Onze keurders vormen dus 3 aparte teams. Ze zijn erkend voor hun eigen gewest: door het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest of Leefmilieu Brussel.

Hierdoor bestrijken we het hele grondgebied en kunnen we gevolg geven aan alle aanvragen voor EPC certificaten.

Een ervaren, dynamisch team dat zich aan de beloofde termijnen houdt.

het epc certificaat bij Certik

Hebt u nog andere vragen?

Stuur ons dan een bericht via onze contactpagina